15 résultats affichés

Thé Oolong

Thé Oolong

Baozhong

Taïwan
6,2550,00

Thé Oolong

Cha Nang Ngam

Chiang Rai, Thaïlande
8,7570,00

Thé Oolong

Coeur de Dragon

Thé oolong à la figue
4,0016,00

Thé Oolong

Cui Feng

Cui Feng, Taïwan
9,7578,00
BIO

Thé Oolong

Earl Grey Oolong

Thé oolong à la bergamote
4,4517,80

Thé Oolong

Milky Oolong

Chine
10,0040,00

Thé Oolong

Nuo Mi Xiang

Chiang Rai, Thaïlande
9,5038,00

Thé Oolong

Oriental Beauty

Chiang Mai, Thaïlande
6,2550,00

Thé Oolong

Osmanthus Oolong

Chiang Rai, Thaïlande
10,0040,00

Thé Oolong

Promenade à Seville

Thé oolong pêche & fleur d'oranger
4,0016,00

Thé Oolong

Rhuan Zhi

Chiang Rai, Thaïlande
10,0040,00

Thé Oolong

Ruby Oolong

Chiang Rai, Thaïlande
10,0040,00

Thé Noir Nature

Shan Lin Xi

Nantou, Taïwan
12,2598,00

Thé Oolong

Tie Guan Yin

Fujian, Chine
0,20

Thé Oolong

Wu Yi Shuixian 10 ans

Fujian, Chine
6,2550,00