Affichage de 1–15 sur 18 résultats

Thé Oolong

Thé Oolong

Baozhong

Taïwan
(100 g)
6,2550,00

Thé Oolong

Cha Nang Ngam

Chiang Rai, Thaïlande
(100 g)
8,7570,00

Thé Oolong

Coeur de Dragon

Thé oolong à la figue
(100 g)
4,0016,00

Thé Oolong

Cui Feng

Cui Feng, Taïwan
(100 g)
9,7578,00

Thé Oolong

Milky Oolong

Chine
(100 g)
10,0040,00

Thé Oolong

Nuo Mi Xiang

Chiang Rai, Thaïlande
(100 g)
9,5038,00

Thé Oolong

Oriental Beauty

Chiang Mai, Thaïlande
(100 g)
6,2550,00

Thé Oolong

Osmanthus Oolong

Chiang Rai, Thaïlande
(100 g)
10,0040,00

Thé Oolong

Promenade à Seville

Thé oolong pêche & fleur d'oranger
(100 g)
4,0016,00

Thé Oolong

Rhuan Zhi

Chiang Rai, Thaïlande
(100 g)
10,0040,00

Thé Oolong

Ruby Oolong

Chiang Rai, Thaïlande
(100 g)
10,0040,00

Thé Noir Nature

Shan Lin Xi

Nantou, Taïwan
(100 g)
12,2598,00

Thé Oolong

Tie Guan Yin

Fujian, Chine
(100 g)
Not available

Thé Oolong

Tie Guan Yin Kugua

Fujian, Chine
3,00